4. Anàlisi de dades

4.1. Eines per a l’anàlisi de dades

4.1.1. Gestors de fulls de càlcul

4.1.1.1. Introducció

Hi ha eines diverses per a tractar l’anàlisi de dades. En línies generals, les dades que haurem de tractar estan emmagatzemades en fulls de càlcul que poden analitzar-se mitjançant programes de gestió de fulls de càlcul com ara Microsoft Excel, Google Spreadsheets o Open Calc, la versió de programari lliure.

En els següents apartats, s’explicarà per tutorials i per captures de pantalla com gestionar una anàlisi de dades amb l’eina Microsoft Excel, ja que és la més comú i potent.

4.1.1.2. Microsoft Excel

És un programa de gestió de fulls de càlcul que forma part del paquet Office. Microsoft va llançar la primera versió d’aquesta eina l’any 1985, i des d’aleshores s’ha popularitzat com l’eina per excel·lència de gestió de base de dades. La seva interfície és intuïtiva i coneguda per milers d’usuaris arreu del món.

També serà el programa que utilitzarem com a eix central per a veure com netejar i analitzar un conjunt de dades. Tots i cadascun dels passos que es detallen a continuació se seguiran mitjançant el programa Microsoft Excel. De moment, però, cal fer una presentació oficial de la interfície:

Interfície de Microsoft Excel

4.1.1.3. Google Spreadsheets

Creat l’any 2006 per Google, és l’homòleg del Microsoft Excel. Tot i que la interfície és menys coneguda i afegeix variacions respecte al programa de Microsoft, té l’avantatge de ser un programa gratuït al qual tothom pot accedir per mitjà d’un compte de Google. A més a més, l’aplicació en línia també permet que diferents usuaris puguin treballar amb el mateix full de càlcul alhora.

La contrapartida és que accepta un número de files considerablement inferior al Microsoft Excel, de manera que per a grans fulls de càlcul no hi ha una altra alternativa que utilitzar l’Excel.

Interfície de Google Spreadsheets

4.1.1.4. LibreOffice Calc

Es tracta d’un programa de gestió de fulls de càlcul de lliure utilització. Com tot el paquet de programari lliure, el LibreOffice està disponible per a totes les plataformes: Mac, Microsoft i Linux, entre les més conegudes. Tot i que ha millorat molt respecte a les versions anteriors, a l’hora d’utilitzar determinades fórmules hi ha certes limitacions, ja que no ofereix el mateix ventall que Microsoft Excel o Google Spreadsheets.

Aquests són els programes de gestió de fulls de càlcul més utilitzats avui dia. Ara bé, quan som davant d’un conjunt de dades molt més gran emmagatzemat en una base de dades, haurem d’optar per eines més completes que permetin gestionar un volum més gran.