4. Anàlisi de dades

4.1. Eines per a l’anàlisi de dades

4.1.2. Eines avançades

4.1.2.1. SQL (Structured Query Language)

Es tracta d’un llenguatge que permet modificar, consultar i realitzar operacions sobre bases de dades relacionals. Respecte a d’altres llenguatges, té una sintaxi senzilla i intuïtiva. Es pot fer funcionar directament des de la consola o terminal de l’ordinador, o per mitjà d’algun programa que doti el llenguatge d’una interfície que permeti treballar-hi de manera més senzilla.

4.1.2.2. Python

És un altre llenguatge de programació que també permet treballar amb bases de dades. Més enllà de l’anàlisi de bases de dades, té molts altres usos, i això el converteix en un llenguatge molt més potent i útil que l’SQL. Tot i així, la sintaxi és molt més complexa, i aprendre’n el funcionament requereix més especialització per part del periodista.

4.1.2.3. R

Aquest tercer llenguatge de programació, originalment parteix del camp de l’estadística, per això s’utilitza molt tant en l’àmbit acadèmic com en el periodístic. Igual que Python, és una eina que ofereix unes funcionalitats que van més enllà de l’accés a les bases de dades: també permet fer anàlisis visuals, elaborar gràfics, anar un pas més enllà en mètriques estadístiques i en l’automatització de descàrregues de dades.