6. Tres exercicis de periodisme de dades

6.1. Twitter: captura de dades i anàlisi de xarxes

6.1.3. Conceptes bàsics o previs

Anatomia d’una piulada. Una piulada (en anglès, tweet) és un missatge que conté molta informació associada (metadades) que no veiem des del web o des d’una aplicació.

Font: Raffi Kriokorian.

Què és una API? Una API (acrònim d’application programming interface) és la forma estructurada d’accedir i interactuar amb una aplicació o web.

Què és un graf? Un graf és un conjunt d’objectes relacionats. Els objectes es solen anomenar «nodes» o «vèrtexs», mentre que la relació entre dos objectes s’anomena «aresta». Se solen representar com a diagrames de punts o cercles connectats per línies. Vegem un parell de grafs, un de senzill (a l’esquerra) i una xarxa tan densa que no s’hi representen els nodes, sinó que només s’hi representen les arestes:

Wikipedia (esquerra); Mariluz Congosto (dreta).

Què és T-hoarder? És un programari lliure desenvolupat en Python per Mariluz Congosto que permet interactuar d’una forma senzilla amb l’API de Twitter per obtenir informació de forma automatitzada i processar-la per facilitar la seva anàlisi. Genera arxius .gdf, que serveixen per fer grafs amb el programa Gephi. Si tens problemes per executar Python en el teu ordinador, T-hoarder inclou una màquina virtual que permet treballar-hi sense necessitat d’instal·lar res més. T-hoarder disposa de dues versions: T-hoarder i T-hoarder_kit.

  • t-hoarder_kit serveix per analitzar HT o coses que han succeït. Té més eines per analitzar usuaris, generar grafs i processar informació.
  • T-hoarder serveix per monitoritzar coses que succeiran, com ara unes eleccions, una convocatòria, un esdeveniment, etc. És més adient per emmagatzemar informació de llarga durada.

Què és una máquina virtual. Una màquina virtual és un programari que simula un sistema de computació i pot executar programes com si fos una computadora real.

Què és Python? Ja ho saps, però t’ho recordem: és un llenguatge de programació que pren el nom dels humoristes britànics Monty Python.

Què és Gephi. És un programari de codi obert escrit en Java que permet analitzar i visualitzar xarxes.