6. Tres exercicis de periodisme de dades

Introducció

Aquesta sèrie de tres exercicis posa en pràctica allò que s’ha après en aquesta assignatura i altres assignatures del màster (obtenció, anàlisi i visualització de dades i redacció). Troba les dades i, mitjançant la seva anàlisi i visualització, crea el fil argumental que les expliqui.

El Consell de Redacció del mitjà pel qual treballes ha acceptat la proposta de reportatge/recerca que vas fer fa unes setmanes. Ara cal provar amb dades les hipòtesis que vas plantejar i explicar-les de forma atractiva i intel·ligible en una història periodística.

Font: Garrett Grolemund i Hadley Wickham.

Per a cadascun dels encàrrecs, hauràs de:

  1. Aconseguir les dades.
  2. Aplicar mecanismes de selecció i filtratge de les dades (neteja i ordena, genera noves variables).
  3. Analitzar – visualitzar (i tornar a analitzar, procés reiteratiu) fins a trobar les visualitzacions i els arguments que expliquin les dades.
  4. Trobar el fil argumental a partir de l’anàlisi de les dades.

Aquest és l’esquema dels passos que cal seguir per desenvolupar qualsevol projecte d’anàlisi de dades. Com s’indica en el gràfic, el procés no és lineal. En aquesta sèrie d’exercicis es mostra una aproximació a cadascun dels passos per treballar les diferents fases d’un projecte de dades mitjançant la pràctica. Els casos inclouen l’obtenció de dades de diferents fonts (API, fonts oficials i no oficials, PDF) i el seu tractament i visualització mitjançant tot tipus de programes (anàlisis de xarxes, cartografies, visualitzacions interactives). Per facilitar l’accés a aquests exercicis, s’han seleccionat eines de programari obert o lliure (Gephi, Python, D3) i que funcionen en totes les plataformes (Linux, Windows i Mac).

Si decideixes desenvolupar codi per a algun dels projectes, et recomanem que utilitzis un sistema de control de versions (per exemple, Git) que et permeti revisar l’evolució del teu treball i col·laborar més fàcilment amb altres persones. Documenta amb rigor totes les manipulacions que facis a les dades per després poder revisar la teva feina.