2. Aspectes jurídics del periodisme de dades

2.1. El govern obert

2.1.3. La participació i la col·laboració ciutadana

La participació és el segon pilar del govern obert, i consisteix en la intervenció de la ciutadania en el disseny, l’execució, el seguiment i el control de l’activitat de les administracions públiques. La participació també facilita la col·laboració ciutadana en el desenvolupament d’aquestes activitats, el foment de la integritat pública i la prevenció dels conflictes d’interessos, i la lluita contra la corrupció.

La participació i la col·laboració es pot dur a terme mitjançant diferents aplicacions.

La participació i la col·laboració ciutadana adquireix un paper important quan parlem de periodisme de dades.

Els professionals del periodisme que han accedit a les dades poder col·laborar amb les administracions públiques en la difusió.

També poden col·laborar amb les administracions públiques analitzant les dades, la qual cosa pot permetre tenir un millor coneixement del funcionament de les administracions públiques, de com gasten els diners o de com adjudiquen els contractes públics.

Finalment, els periodistes també poden col·laborar informant o denunciant les irregularitats que detectin per l’anàlisi que hagin fet de les dades a les quals hagin pogut accedir.