1. El periodisme, el periodisme d’investigació i el periodisme de dades

1.1. Fiscalitzar el poder

1.1.1. Introducció

“El periodisme és allò que algú no vol que se sàpiga, la resta són relacions públiques”, George Orwell.

El periodisme consisteix en proporcionar al ciutadà la informació que necessita per a ser lliure i capaç de governar-se a si mateix. Per complir aquest objectiu, ha de ser fidel als 9 elements que estipulava Bill Kovach i Tom Rosenstiel:

  1. La primera obligació del periodisme és la veritat
  2. Deu lleialtat als ciutadans
  3. Tota informació s’ha de verificar
  4. Ha de mantenir la seva independència respecte a aquells dels quals informa
  5. Ha d’exercir un control independent del poder
  6. Ha d’oferir espai al públic per la crítica i el comentari. Interacció i feedback
  7. Ha d’esforçar-se perquè el que explica sigui suggerent i rellevant
  8. Les informacions han de ser exhaustives i proporcionades
  9. Ha de respectar la consciència individual dels seus professionals (la clàusula d’objecció de consciència).

Ser imparcial o neutral no és un principi essencial del periodisme, però sí que ho és que el periodista compleixi amb el seu compromís amb els ciutadans i proporcioni un fòrum públic on impulsar el debat. En aquest apartat, ens centrarem en el quart i cinquè element del llistat de Kovach i Rosenstiel.