3. Fonts d’informació i mecanismes d’obtenció de dades

3.3. Bases de dades disponibles

3.3.1. Introducció

Abans de començar a abordar qualsevol tema, és recomanable preguntar-se quines dades hi ha disponibles sobre la qüestió que interessa cobrir. Conèixer les fonts públiques disponibles facilitarà i accelerarà moltíssim el procés de cerca de les fonts.

La quantitat d’informació pública i disponible en format lliure no ha deixat de créixer en els últims anys. Aquest creixement ha tingut molta relació amb l’esforç que s’ha fet des de diferents organitzacions en favor de la transparència i l’obertura de dades (open data).