3. Fonts d’informació i mecanismes d’obtenció de dades

3.4. La llei de transparència

3.4.3. Com formular una petició d’informació

3.4.3.1. Concreció

Perquè una sol·licitud es pugui resoldre amb èxit és imprescindible ser molt concrets a l’hora de demanar la informació: quines dades concretes es demanen, les variables determinades, durant quin període de temps i per a quin àmbit geogràfic.

Un altre element que pot facilitar encara més la tasca és ajustar la petició a la forma com la institució pública té emmagatzemades les dades. Les notes de premsa, els anuaris i els comunicats donen pistes de la manera com cada institució té emmagatzemades i estructurades les bases de dades. Donar un cop d’ull a tota la documentació abans de formular la petició pot ajudar a encertar el tir i augmentar les possibilitats d’èxit.

3.4.3.2. Format

De la mateixa manera, també és imprescindible especificar el format mitjançant el qual es desitja rebre les dades. Les administracions públiques sovint estan acostumades a treballar amb formats tancats i no reutilitzables com ara el PDF o el PDF d’imatge. Aquests tipus de formats dificulten i alenteixen la tasca periodística d’analitzar les dades i extreure conclusions, per això és del tot recomanable especificar el format en la petició d’informació.

3.4.3.3. Basada en la llei

Tot i que, en cap cas, no cal justificar el motiu pel qual demanem la informació, sí que va bé mencionar l’article de la llei que engloba que les dades que demanem estan emparades pel dret d’accés a la informació pública. Tot i que no és obligatori, el coneixement de la llei pot augmentar les possibilitats d’èxit de la petició.

3.4.3.4. La conveniència de dividir, o no, una petició

Segons el volum de dades que es vulguin demanar, cal considerar si convé, o no, dividir la petició en dues o més sol·licituds diferents. Per exemple, si les dades que interessen fan referència als sous que reben els alts càrrecs de quatre empreses públiques diferents, serà més adequat formular una petició per cadascuna de les empreses, en comptes d’una de sola.

En aquest cas, el motiu rau en el fet que cada empresa té una gestió i unes especificacions diferents i, per tant, és fàcil que en no poder accedir a les dades d’una empresa concreta, se’ns denegui l’accés a totes. Si fem una petició per cada empresa, serem més concrets i més directes sobre la informació que sol·licitem, i serà més difícil que la institució pública la denegui per omissió.