4. Anàlisi de dades

4.3. Eines i mecanismes d’anàlisi

4.3.4. Filtres condicionals i altres opcions avançades

Però més enllà de les taules dinàmiques, també hi ha altres factors d’anàlisi que es poden aplicar a qualsevol taula, sigui dinàmica, o no.

El format condicional permet aplicar colors a les cel·les segons condicions específiques, com ara valors duplicats, rangs de major a menor, i ressaltar valors concrets. L’avantatge d’aquesta prestació és que si els valors canvien, les regles marcades també es reajusten.

Continuant amb l’exemple que hem treballat fins ara, veure’m com podem fer-ho. Imaginem-nos que ens interessa aprofundir en els contractes del Departament d’Empresa i Coneixement efectuats durant aquest període, i concretament ens interessa veure d’una manera més visual el rang de preus del «valor estimat del contracte».

Per a fer-ho, haurem de seleccionar la columna de valor que ens interessa i obrir el menú de «condicional formato», situat a la barra d’eines.

Visualització de l’aplicació de filtres condicionals (primer pas)

Amb el menú desplegat, podrem seleccionar l’opció que més ens interessi. En aquest cas, una senzilla escala de color ja ens permetrà veure quin és el rang de preus, quins estan més distanciats, i quins són més similars.

Visualització de l’aplicació de filtres condicionals (segon pas)

Una vegada seleccionada l’opció, la columna ens quedarà pintada automàticament. Si esborrem el contingut de la cel·la, el filtre de color continuarà apareixent. Si en algun moment volem esborrar les regles de colors, caldrà tornar al menú «condicional formato» i fer clic a l’opció «borrar reglas».

Visualització de l’aplicació de filtres condicionals (tercer pas)

Aquest només és un exemple de filtre de colors que ens convé i ens interessa aquesta vegada. De totes maneres, per a altres vegades ens pot interessar més crear regles específiques per a buscar o ressaltar un valor determinat. La resta de possibilitats estan totes juntes en el menú de «condicional formato».