4. Anàlisi de dades

4.5. Com trobar notícies a partir de l’anàlisi

4.5.3. Les dades com a suport de la notícia

1) EL CONFIDENCIAL | Mil euros por 28 m2 en Vallecas: el alquiler enloquece y supera las cotas pre-crisis

En aquest cas, les dades sobre la evolució del preu de la llar, tant a Barcelona com a Madrid, i la seva anàlisi i visualització, donen un valor afegit a una notícia. La doten de context i de maneres gràfiques per a entendre el moment actual d’una situació determinada, en aquest cas, l’augment del preu de la llar.

2) LA VANGUARDIA | España asienta una salida de la crisis que no logra frenar los desequilibrios

Aquest és un altre exemple de com les dades i la seva visualització poden ajudar a donar suport i fer més comprensible una notícia, i a dotar-la d’un contingut més rigorós.

3) THE NEW YORK TIMES | Les morts pel consum de drogues als Estats Units creixen més que mai

Aquesta notícia exemplifica amb gràfics i visualitzacions com el consum de drogues torna a causar estralls als Estats Units. El tractament que s’ha fet de les dades, i la manera de mostrar-les, permet al lector entendre encara millor el fenomen que es vol explicar.