5. Redacció i visualitatzació

5.2. Tipologia de peces periodístiques: els gèneres periodístics

5.2.4. Els gèneres d’opinió

Comentar és una activitat complementària a la de redactar per informar sobre l’actualitat. Els textos d’opinió que es publiquen als mitjans contenen punts de vista respecte als fets d’actualitat que hem conegut a través de la resta del diari. Aquest caràcter de complementarietat podria fer-nos pensar que el comentarista du a terme un rol secundari respecte a l’informador, però no és així. De fet, segons el periodista Héctor Borrat:

“Comentar un tema és conferir-li un rang més elevat que el d’aquells temes que només són narrats i dedicar-li una editorial és assignar-li el més alt rang”.

Quasi tots els mitjans compten amb una secció dedicada a l’opinió. Quan es púbica un text d’opinió a les pàgines dedicades a la informació, es diferencia de la resta col·locant-lo en un requadre o amb una tipologia diferent, un fet que fa saber al lector que està davant un text amb una finalitat diferent a la resta. I si en alguna cosa coincideixen tots els textos opinatius és que els seus autors han de basar les seves opinions en dades correctes i sense manipulacions. Per a fer-ho es requereix un profund coneixement de l’actualitat i un bon domini del llenguatge.

5.2.4.1. L’editorial

L’editorial és un subgènere de l’opinió que té les següents característiques:

 • El seu objecte és, sobretot, comentar les notícies però sense prescindir dels elements informatius, que donen peu a l’opinió.
 • Generalment no es firma.
 • No és l’autor qui opina, afirma o nega, acusa o enalteix, sinó el conjunt del mitjà com a empresa.
 • Qui redacta l’editorial guanya en autoritat per la influencia que té en la societat l’opinió del mitjà com a institució.
 • Respecte l’estil: El propòsit de l’article ha de ser evident i ben definit.
 • A l’articulista se li demana narració ordenada o exposició lògica, molta informació, molta memòria, molta dialèctica i poca emotivitat agressiva.
 • L’elocució ha de ser senzilla i sense pretensions d’art literari o purisme exagerat.
 • Reflecteix la postura del mitjà respecte a un assumpte.
 • Acostuma a escriure’l el director del mitjà.

El que dirigeix l’opinió dels lectors del mitjà no és l’editorial en si, sinó el conjunt de les notícies publicades. El que faria l’editorial seria donar un sentit als fets, que en aquest cas s’exposen amb el propòsit més o menys manifest de portar el lector a una convicció. Existeixen diferents modalitats d’editorials:

5.2.4.2. La columna

La temàtica que es tracta en les columnes i el seu to té a veure amb el sentit i l’estil personal del columnista: a vegades és una anàlisi profund, d’altres, un material satíric, irònic o humorístic i d’altres, un simple comentari personal. La columna té una periodicitat i lloc fixes en els mitjans i el seu autor és un col·laborador fixe que opina sobre qüestions d’actualitat, dotant-les d’un caràcter personal. A vegades l’autor és una persona coneguda de qui sovint interessa més la seva figura que la seva opinió. Hi ha dues tipologies de columnes:

 • La columna d’actualitat: el columnista opina sobre qüestions de l’actualitat més immediata.
 • La columna personal: l’autor fa servir un estil molt més personal per opinar sobre temes més lleugers i no necessàriament vinculats a l’actualitat informativa.

5.2.4.3. La crítica

És una anàlisi valoratiu de la producció artística (en el camp del teatre, la música, l’art, la literatura, el cine, etc,) propi de la secció cultural d’un mitjà i està escrit per persones amb un alt grau d’especialització. Les seves principals característiques són:

 • La funció del crític és apreciar la relació entre el propòsit de l’autor de l’obra i els resultats obtinguts, amb la finalitat d’ajudar al lector a entendre l’obra i orientar-lo.
 • L’autor acostuma a ser especialista en la matèria que ha de valorar. El seu comentari ha de ser fruit d’una anàlisi objectiva, detallada i fonamentada.
 • L’autor, que també ha estat lector o espectador de l’obra, acostuma a començar la seva crítica informant el lector sobre qui és l’autor, quines altres obres ha creat i el que suposa la seva nova obra. A continuació descriu l’obra i finalment, a partir dels seus coneixements com a expert, emet unes valoracions raonades.