6. Tres exercicis de periodisme de dades

6.1. Twitter: captura de dades i anàlisi de xarxes

6.1.5. Informació complementària