6. Tres exercicis de periodisme de dades

6.2. Efecte Airbnb: anàlisi geoespacial

6.2.1. Introducció

Últimament es parla molt de la presència d’Airbnb a la teva ciutat. Hi ha organitzacions ciutadanes que es comencen a moure perquè als seus barris hi ha cada vegada més turistes, i l’ajuntament està pensant a regular la situació. El diari digital pel qual treballes ha decidit treure’n l’entrellat amb una anàlisi gràfica de les dades disponibles. Quin és l’impacte d’Airbnb a les diferents zones de la ciutat? És similar al d’altres ciutats?