6. Tres exercicis de periodisme de dades

6.2. Efecte Airbnb: anàlisi geoespacial

6.2.5. Informació complementària