6. Tres exercicis de periodisme de dades

6.3. Educació pública-privada: obrint dades obertes

6.3.2. Context

A Euskadi hi ha una de les majors xarxes educatives privades-concertades de tot Europa, amb una quota del 48,9% de l’alumnat. També encapçala el llistat de les comunitats autònomes d’Espanya quant a percentatge d’alumnat en xarxa concertada, amb un 48,1%. Aquesta realitat on l’alumnat està repartit gairebé a parts iguals entre les xarxes públiques i concertades (a Euskadi, amb prou feines hi ha centres privats) ha donat lloc a fortes diferències en el tipus d’alumnes escolaritzats a una xarxa i a l’altra. Es parla de «segregació escolar»: determinats sectors socials no es troben homogèniament distribuïts a les xarxes. Tenint en compte que la xarxa concertada està completament subvencionada per l’Estat, hauria de tenir els mateixos criteris d’admissió que la pública. L’objectiu d’aquest exercici és verificar amb dades si hi ha segregació escolar a Euskadi i, si és així, quin grau de segregació escolar hi ha.

Les dades disponibles provenen de l’informe «La educación en Euskadi 2013-2015», del Consejo Escolar de Euskadi: un document en PDF que inclou dades en taules i inclou gràfics de línies, barres i mapes. Com és habitual, lamentablement les dades no estan en formats reutilitzables ni es troben a cap catàleg de dades obertes. No obstant això, com que les taules estan disponibles, pots accedir a les dades i convertir-les a CSV copiant-les i enganxant-les a un full de càlcul. El nivell de desagregació de les dades és el de zona escolar (no estan disponibles les dades de cada centre escolar).

Cada administració (local, nacional, etc.) té dades que permeten fer un estudi similar al que proposem en aquest exemple de l’educació a Euskadi.