6. Tres exercicis de periodisme de dades

6.3. Educació pública-privada: obrint dades obertes

6.3.3. Conceptes bàsics o previs

Què és GIS? GIS és l’àcrònim de «sistema d’informació geogràfica» (en anglès, geographic information system), que es defineix com el conjunt d’eines que permeten capturar, emmagatzemar, analitzar i presentar dades geogràfiques.

Què és QGIS? Un programari lliure de GIS que permet visualitzar, editar i analitzar informació geoespacial.

Què és GeoJSON? És un format estàndard obert (un tipus de fitxer amb extensió .geojson) dissenyat per representar elements geogràfics senzills juntament amb els seus atributs no espacials. Està basat en Javascript Object Notation (JSON) i pot estar compost de punts, línies i polígons.

Què és TopoJSON? Un arxiu de tipus TopoJSON (amb extensió .json) és un tipus de format de GeoJSON en el qual les geometries estan compostes per segments anomenats arcs. Si dos o més contorns comparteixen una línia, com és el cas d’una frontera entre dos països, aquest segment compartit només queda definit una vegada. Això redueix la redundància i la grandària del fitxer. Aquest tipus de definició fa que aquests fitxers defineixin una topologia, i no simplement elements per separat. Això, entre altres coses, permet fer cartogrames.