Crèdits

Periodisme de dades, coord Núria Ferran-Ferrer (2018). UOC. http://periodisme-dades.uoc.edu/

  • Aznar, L. (2018). “El periodisme, el periodisme d’investigació i el periodisme de dades”. A Núria Ferran-Ferrer (coord.), Periodisme de dades. UOC  http://periodisme-dades.uoc.edu/
  • Cerrillo, A. (2018). “Aspectes jurídics del periodisme de dades”. A Núria Ferran-Ferrer (coord.), Periodisme de dades. UOC  http://periodisme-dades.uoc.edu/
  • Aragó, L. (2018). “Fonts d’informació i mecanismes d’obtenció de dades”. A Núria Ferran-Ferrer (coord.), Periodisme de dades. UOC  http://periodisme-dades.uoc.edu/
  • Aragó, L. (2018). “Anàlisi de dades”. A Núria Ferran-Ferrer (coord.), Periodisme de dades. UOC  http://periodisme-dades.uoc.edu/
  • Altarriba, L. (2019). “Consells de Redacció Periodística”, Periodisme de dades. UOC.

Autors:

Laura Aznar Llucià. Sociòloga i periodista. Redactora a Crític. @LauraAzLlu

Articles: http://www.elcritic.cat/?s=laura+aznar&lang=ca

Agustí Cerrillo. Catedràtic de Dret administratiu. Universitat Oberta de Catalunya

Laura Aragó. Periodista de dades, investigació i visualització. La Vanguardia. @arago_la

Articles: http://www.lavanguardia.com/autores/laura-arago.html

Laia Altarriba. Periodista, responsable de comunicació a l’Editorial Tigre de Paper.

Coordinació:

Núria Ferran-Ferrer. Professora als Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya. @nferranf